Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a. Kategoria L5.

L5

Leki niebezpieczne w czasie laktacji

Przeciwwskazane u kobiet karmiących

 

 • Substancje lecznicze, dla których badania na grupie matek karmiących piersią wykazały istotne i udokumentowane ryzyko szkodliwego wpływu na zdrowie dziecka karmionego piersią.
 • Ryzyko dla dziecka, wynikające ze stosowania przez mamę leków z tej kategorii podczas karmienia piersią, wyraźnie przewyższa wszelkie możliwe korzyści z karmienia piersią.

 

Do tej grupy należą:

1. Endokrynologia:

 • Danazol

2. Hamuje wydzielanie prolaktyny:

 • Bromokryptyna

3. Kardiologia:

 • Amiodaron

4. Leczenie HIV:

 • Abakawir
 • Efawirenz
 • Etrawiryna
 • Indynawir
 • Newirapina
 • Raltegrawir
 • Ritonawir
 • Sakwinawir
 • Zidowudyna

5. Leczenie RZS:

 • Leflunomid

6. Łuszczyca:

 • Acytretyna

7. Onkologia:

 • Anastrazol
 • Busulfan
 • Kapecytabina
 • Karboplatyna
 • Chlorambucil
 • Cisplatin
 • Cyklofosfamid
 • Cytarabina
 • Dakarbazyna
 • Docetaksel
 • Doksorubicyna
 • Epirubicina
 • Erlotynib
 • Etopozyd
 • Ewerolimus
 • Eksemestan
 • Fingolimod
 • Letrozol
 • Mitomycyna
 • Mitoksantron
 • Oksaliplatyna
 • Paklitaksel
 • Pazopanib
 • Tamoxifen
 • Temozolomid
 • Winblastyna
 • Winkrystyna
 • Winorelbina

8. OUN:

 • Doksepina

9. Trądzik:

 • Isotretynoina

 

PAMIĘTAJ! Zanim sięgniesz po lek czy suplement, skonsultuj to z lekarzem lub farmaceutą.

źródło: Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. wydanie 18, 2019.

 

Enjoy!

Ana