Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a. Kategoria L4.

L4

Leki potencjalnie niebezpieczne w czasie laktacji

 

 • Substancje lecznicze, dla których istnieją dowody szkodliwego działania na karmione piersią dziecko.
 • Leki znajdujące się w tej grupie wpływają negatywnie na proces laktacji.
 • Korzyści płynące z zastosowania u matek karmiących piersią mogą być akceptowalne, pomimo ryzyka dla dziecka. 
 • Substancje lecznicze należące do tej grupy mogą być zastosowane tylko w sytuacji zagrożenia życia lub poważnej choroby matki, gdy bezpieczniejsze leki nie mogą być stosowane lub są nieskuteczne.

 

Do tej grupy należą:

1. Antybiotyki:

 • Bleomycyna
 • Chloramfenikol

2. Cukrzyca:

 • Glimepiryd

3. Kardiologia:

 • Sotalol
 • Telmisartan
 • Tiklopidyna

4. Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe:

 • Metamizol

5. Onkologia:

 • Flutamid
 • Megestrol

6. OUN:

 • Felbamat
 • Fenobarbital
 • Flunaryzyna
 • Flunitrazepam
 • Fluorouracil
 • Kodeina
 • Kwas walproinowy
 • Ropinirol
 • Zonisamid

7. Przeciwalergiczne:

 • Klemastyna

8. Przeciwwirusowe:

 • Rybawiryna

 

PAMIĘTAJ! Zanim sięgniesz po lek czy suplement, skonsultuj to z lekarzem lub farmaceutą.

źródło: Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. wydanie 18, 2019.

 

Enjoy!

Ana