Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dla umów zawieranych od 1.12.2019 roku

 

Jeśli czytasz ten regulamin, to oznacza, że planujesz dokonać zakupów w moim sklepie. Pamiętaj, aby przeczytać go do końca, zanim przystąpisz do kupowania.

Za pośrednictwem strony internetowej https://matkaaptekarka.pl możliwy jest zakup konsultacji farmaceutycznych i webinarów. Ja jestem odpowiedzialna za obsługę całego procesu zamówienia: Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego. Nazywam się Ana Krysiewicz i prowadzę działalność gospodarczą pod firmą: ‘Matka Aptekarka’ Anna Krysiewicz, ul. Julianowska 38/1, 03-338 Warszawa, NIP 5832858664, adres e-mail: kontakt@matkaaptekarka.pl.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, poniżej znajdziesz najważniejsze definicje:

1. Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym https://matkaaptekarka.pl/sklep/,

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3. Materiał cyfrowy webinar – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału,

4. Usługa konsultacja farmaceutyczna rodzaj opieki farmaceutycznej nad pacjentem w wieku 0-6 lat. W jej trakcie farmaceuta (czyli ja – magister farmacji Ana Krysiewicz) udziela pełnej informacji na interesujący rodziców pacjenta temat,

Rodzaje konsultacji:

 • Konsultacja online (za pomocą telefonu lub Messengera),
 • Konsultacja mailowa na temat jednego leku/ krótkiego tematu,
 • Konsultacja na żywo u pacjenta w domu,
 • Pogotowie farmaceutyczne – za pomocą e-maila (ewentualnie rozmowa telefoniczna lub przez Messenger),
 • Spersonalizowana apteczka na wyjazd dla dziecka – za pomocą maila,

5. Regulamin – niniejszy regulamin,

6. Sprzedawca – ‘Matka Aptekarka’ Anna Krysiewicz, ul. Julianowska 38/1, 03-338 Warszawa, NIP 5832858664,

7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

 

§2

Zakup Materiału cyfrowego – webinar

1. Zakupu webinarów może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Na podstronach sklepu znajdziesz produkty. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, kliknij w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostaniesz przekierowany na stronę zamówienia, gdzie powinieneś wypełnić formularz, z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

4. Kolejnym krokiem jest realizacja płatności w formie przelewu tradycyjnego lub szybkiego przelewu za pośrednictwem platformy Tpay.

5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy mną, czyli Sprzedawcą, a Tobą, czyli Użytkowaniem zawarta zostaje umowa sprzedaży treści cyfrowych w postaci wybranego przez Ciebie Materiału. Zobaczysz stronę z potwierdzeniem zakupu.

6. Zakupiony Materiał dostępny jest bezpośrednio po potwierdzeniu/zaksięgowaniu płatności. W wysłanej automatycznie wiadomości e-mail, otrzymasz link do pobrania zakupionego artykułu.

7. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego. Jeśli miałbyś problem z otwarciem pliku, uruchomieniem go, skontaktuj się ze mną pod adresem mailowym: konsultacje@matkaaptekarka.pl.

 

§3

Zakup usługi – konsultacja farmaceutyczna

Zakupu porady może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Na podstronie sklepu znajdziesz następujące produkty:

 • konsultacja farmaceutyczna online dla jednego dziecka (do 60min),
 • konsultacja farmaceutyczna online drugiego i każdego kolejnego dziecka (podczas tego samego spotkania),
 • konsultacja farmaceutyczna online dla kobiet w ciąży lub mamy karmiącej piersią,
 • konsultacja farmaceutyczna mailowa jednego farmaceutyku lub jednego zagadnienia farmaceutycznego,
 • pogotowie farmaceutyczne,
 • pomoc w doborze wyprawki dla noworodka,
 • spersonalizowanie apteczki na wyjazd dziecka.

2. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, kliknij w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostaniesz przekierowany na stronę zamówienia, gdzie powinieneś wypełnić formularz, z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Konieczne będzie wypełnienie danych w strefie pacjenta, dotyczących stanu zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do udzielenia Ci porady.

4. Kolejnym krokiem jest realizacja płatności w formie przelewu tradycyjnego lub szybkiego przelewu za pośrednictwem platformy Tpay.

5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy mną, czyli Sprzedawcą, a Tobą, czyli Użytkowaniem zawarta zostaje umowa sprzedaży usługi, w postaci wybranego przez Ciebie rodzaju konsultacji. Zobaczysz stronę z potwierdzeniem zakupu.

6. W ramach konsultacji farmaceutycznej sporządzę notatkę z omawianymi tematami / zaleceniami i prześlę drogą mailową w ciągu 24 h od skończenia konsultacji.

7. Zastrzegam sobie możliwość odmowy realizacji konsultacji farmaceutycznej w szczególności w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi (np. onkologicznymi) lub w przypadkach, w których zapytanie dotyczy kwestii, w których sprawa powinna zostać konsultowana z lekarzem. Pobrana płatność zostanie zwrócona w terminie 14 dni na konto Użytkownika.

Jeśli masz wątpliwości czy konsultacja jest dla Ciebie, napisz do mnie (opisz problem / pytanie) na adres konsultacje@matkaaptekarka.pl, przed jej zakupem.

 

§4

Odstąpienie od umowy

1. Jako konsument możesz odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym dokonałeś zapłaty.

2. Odstąpienie od umowy wymaga przesłania pisma lub wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Jeśli skutecznie odstąpisz od Umowy, otrzymasz zwrot płatności w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia odstąpienia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś podczas realizacji zamówienia.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli ja wykonam w pełni usługę (tj. prześlę Ci treść Porady lub maila potwierdzającego zakup z linkiem do pobrania webinaru). Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Porady lub webinaru) konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Jako Konsument wyrażasz zgodę na wykonanie w pełni usługi (przesłanie treści Porady, przesłanie maila z linkiem do pobrania webinaru), przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

5. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy o prawach konsumenta, jeśli odstąpisz od Umowy przed przesłaniem powyżej omawianych treści, masz obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przeze mnie do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności analiza informacji o stanie zdrowia etc). Kwota zapłaty zostanie oblicza proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

 

§5

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treści wolne od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamację prześlij na adres poczty elektronicznej, tj. konsultacje@matkaaptekarka.pl.

4. W piśmie reklamacyjnym, zawrzyj informacje, które umożliwią mi identyfikację Ciebie, przedmiotu reklamacji, żądania jakie wnosisz w związku z reklamacją. Jeśli informacje będą niepełne poproszę Cię o ich uzupełnienie, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

5. W przypadku przesłania kompletnej reklamacji, ustosunkuję się do niej w terminie 14 dni.

 

§6

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://matkaaptekarka.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub właściwej organizacji społecznej.

3. Szczegółowe informacje na ten temat dla Konsumentów, wyczerpuje strona www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem  ec.europa.eu/consumers/odr. Jest to platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, w zakresie sporów, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§8

Zmiany Regulaminu

Zastrzegam sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu.